Zabiegi wykonywane w pracowni NeuroEegMed

• badanie EEG w czuwaniu, przeprowadzone u starszych dzieci i osób dorosłych. Stan czuwania umożliwia rozległą diagnostykę, ze względu na stały kontakt z pacjentem
• badanie EEG w stanie niedoboru (deprywacji) snu
• badanie EEG w okresie snu fizjologicznego przeprowadzane jest u niemowląt ze względu na komfort badania dla małego pacjenta.

Jak przygotować się do badań w Pracowni?

W dniu badania pacjent zobowiązany jest do przyjęcia wszystkich przyjmowanych leków.

Badanie w czuwaniu:

Dzień przed badaniem należy dziecku umyć włosy.

Przed badaniem dziecko powinno zjeść posiłek (nie może być na czczo).

Do badania dziecko powinno być zdrowe- bez infekcji, temperatury i kaszlu.

Badanie we śnie:

 • Noworodek – powinien być nakarmiony dopiero po założeniu elektrod (dziecko po jedzeniu zwykle zasypia).
 • Niemowlę i dziecko do 2-go roku życia – dzieci do 6 miesiąca życia powinny być umówione na badanie ok. godz. 12.00, wybudzone ok. godz. 6.00 rano i utrzymane w czuwaniu do czasu badania. Po założeniu elektrod dziecko powinno być nakarmione.
 • Dziecko między 2 a 4 rokiem życia – dzień przed badaniem należy umyć dziecku włosy. Umawiamy na badanie ok. godz. 12.00-13.00, wybudzamy ok. godz. 3.00-4.00 rano i pozbawiamy snu 8-10 godzin do czasu badania. Przed badaniem dziecko powinno zjeść posiłek (nie może być na czczo).
 • Dziecko między 5 a 8 rokiem życia – dzień przed badaniem należy umyć dziecku włosy. W przeddzień badania kładziemy dziecko spać nie wcześniej niż o 21.00 na kilkugodzinną drzemkę, 10-12 godzin przed badaniem ma być pozbawione snu (bez drzemek), na badanie umawiamy ok. godz. 12.00-13.00. Przed badaniem dziecko powinno zjeść posiłek.
 • Dziecko między 8 a 11 rokiem życia – dzień przed badaniem należy umyć dziecku włosy. W przeddzień badania dziecko kładziemy spać nie wcześniej niż o 21.00 na kilkugodzinną drzemkę, minimum 12 godzin przed badaniem ma być pozbawione snu (bez drzemek), na badanie umawiamy ok. godz. 12.00-13.00. Przed badaniem dziecko powinno zjeść posiłek..
 • Dziecko od ok. 12 roku życia – dzień przed badaniem należy umyć dziecku włosy. Dziecko nie może spać całą noc i do czasu rozpoczęcia badania. Przed badaniem dziecko powinno zjeść posiłek.

Od standardowego przygotowania dziecka do badania EEG mogą istnieć odchylenia, w zależności od rozpoznania schorzenia, formy fizycznej dziecka.

Przygotowanie dziecka do badania uzgadnia technik EEG z rodzicem bądź opiekunem indywidualnie!

Przebieg badania:

Badanie EEG wykonywane jest w pracowni EEG przez odpowiednio przeszkolonego technika. Rozpoczyna się zapisaniem danych osoby badanej, krótkiego wywiadu i nazw leków zażywanych przez pacjenta.

Przed badaniem technik zapyta o kilka szczegółów które mogą mieć wpływ na wynik badania EEG.

Pytania dotyczą m. in. samopoczucia chorego/dziecka i mogą brzmieć następująco:

 • jak badany/dziecko się czuje?
 • czy nie boli go głowa?
 • czy dobrze spało w nocy?
 • czy nie ma podwyższonej temperatury?
 • jaki czas upłynął od ostatniego posiłku?
 • kiedy był ostatni napad (u osób z padaczką)?
 • jakie leki bierze lub brał w przeciągu ostatniego miesiąca?
 • i inne ważne dane.

Na głowę pacjenta zostaje nałożona specjalna siateczka, w oka której zostają wprowadzone 20 elektrody (dla lepszego przewodnictwa elektrycznego powierzchnię elektrod pokrywa się specjalnym żelem lub pastą przewodzącą). Ich zadaniem jest rejestracja prądów czynnościowych wytwarzanych przez komórki nerwowe (neurony) mózgu i przekazanie tych sygnałów do elektroencefalografu, który przetwarza je na serię linii falistych. To z nich tworzy się obraz fal mózgowych. Skóra głowy musi być dobrze oczyszczona , Kontakt elektrody ze skórą umożliwia specjalny żel , pasta lub klej. Przygotowanie do badania jest bezbolesne . Pierwszym etapem badania jest uzyskanie zapisu spoczynkowego. W tym celu pacjent znajduje się w pozycji leżącej ( rzadziej w siedzącej), bez ruchu i ma zamknięte oczy.

Następnie stosuje się różne metody stymulujące – pacjent jest kilkakrotnie poproszony o otwarcie i zamknięcie oczu, pacjent otwiera oczy i wykonuje głębokie oddechy przez 3 minuty (tzw. 3minHW -minihiperwentylacja). Przed oczami pacjenta może także wielokrotnie błyskać lampa stroboskopowa /fotostymulacja- FS / czyli działanie błysków świetlnych o różnej częstotliwości (wówczas pacjent ma oczy zamknięte), rzadziej sen fizjologiczny.

W trakcie badania.

Badanie snu trwa 20-30 minut.

Rutynowe badanie EEG w czuwaniu trwa zwykle ok. 15-20 minut. W tym czasie pacjent powinien starać się leżeć bez ruchu, postarać się ograniczyć przełykanie śliny i nie mrugać. Po badaniu technik zdejmuje czepek i oczyszcza skórę głowy. W okresie niższych temperatur wskazane jest, aby pacjent zaopatrzył się w nakrycie głowy, gdyż włosy po wyjściu z pracowni nadal mogą być wilgotne.

Wynik EEG otrzymuje się w formie opisu z dołączonym wykresem (obrazem fal mózgowych).

Badanie EEG, wykonywane przy pomocy komputera, prowadzi technik EEG, zapis jest oceniany przez lekarza specjalistę neurologa, posiadające certyfikat EEG.

Postępowanie po badaniu

Pacjent ustala termin odbioru wyniku. Wyniki badań z opisem można odbierać w rejestracji

Jeżeli pacjent życzy sobie dodatkowo zapis pełnego badania na płytce DVD należy zgłosić to Technikowi wykonującemu badanie przed rozpoczęciem badania.